SpCO / spmet

Karetka z Uni

Wpis o nieinwazyjnym monitorowaniu SpCO i SpMET w warunkach przedszpitalnych – czyli nieidealnych.

Żółte Mercedesy rozdawane obecnie w  Polsce w ramach zakupów współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są wyposażone w sprzęt z górnej pułki. Nie tylko mają to co NFZ każe…

Przykładowo taki LifePack 15 z żółtego Mercedesa za 700 000 zł wyposażony jest we wszystko co może mieć. Mierzenie temperatury głębokiej/ EtCO2/ SpO2/ EKG mamy w miarę przećwiczone. SpCO i SpMET jest pewną egzotyką nie przeoraną w polskim prehospitalu. Opanowanie tych dwóch parametrów w odniesieniu do konkretnego przypadku nie jest takie łatwe i jednoznaczne. Jednak warto te parametry sprawdzać i brać pod uwagę podczas tworzenia roboczej diagnozy.

Firma Masimo robi te czujniki nie tylko do LifePacka, ale także do Zolla. Określa je jako technologia „Rainbow”. Masimo jest prawdopodobnie jedynym producentem tych urządzeń.

Model RAD-57cm wykorzystuje ten sam czujnik co technologia „Rainbow”. Oprócz instrukcji obsługi po Polsku należy sięgnąć jeszcze po inne źródła.

Rainbow mierzy SpO2/ SpCO/ SpMET

Poniżej prezentuje tłumaczenia najciekawszych tekstów na ten temat, które będę aktualizował jak będę miał czas i chęć.

Rainbow – często zadawane pytania (Rainbow Frequently Asked Questions. Physio Control 2009)

1. Co to jest methemoglobina?
Methemoglobina (MetHb) to utleniona forma hemoglobiny, która nie jest w stanie przenosić tlenu. MetHb normalnie występuje w małych stężeniach we krwi, 1-2% całkowitej dostępnej hemoglobiny. Methemoglobinemia jest definiowana jako podwyższony poziom methemoglobiny we krwi, co może być trudne do zdiagnozowania i ma śmiertelność na wysokim poziomie. Przy zawartości methemoglobiny wynoszącej 3-15% skóra może zmienić kolor na bladoszary lub niebieski (sinica). Przy poziomach 25% dodatkowo objawy mogą obejmować ból głowy, osłabienie, dezorientację i ból w klatce piersiowej. Poziomy powyżej 70% mogą spowodować śmierć, jeśli nie będą natychmiast leczone.
Co powoduje methemoglobinemię?
Methemoglobinemia może być wrodzona (rzadka), spowodowana defektem w układzie organizmu w celu redukcji methemoglobiny do hemoglobiny, ale częściej jest nabywana. Nabyta methemoglobinemia może być spowodowana środkami miejscowo znieczulającymi, takimi jak benzokaina lub lidokaina, połknięcie substancje trujące, takie jak aceton (zmywacz do paznokci) lub azotany / azotyny z zanieczyszczonej wody studziennej, środki konserwujące mięso lub leczenie oparzeń opatrunkami z związkami srebra. Inne potencjalne przyczyny mogą obejmować rozpuszczalniki przemysłowe, produkty do czyszczenia broni, przepisane leki, takie jak piryd, nitrogliceryna lub środki przeciwmalaryczne, propelenty do dezodoryzacji pomieszczeń, kulki na mole, fungicydy i zapałki, materiały wybuchowe lub pirotechniczne.
Podwyższony poziom methemoglobiny (MetHb) prowadzi do niedokładnych pomiarów SpO2 i SpCO.
Co to jest karboksyhemoglobina?
CO konkuruje z tlenem o miejsca wiązania tlenu na hemoglobinie. Wiązanie CO z hemoglobiną powoduje tworzenie się związku zwany karboksyhemoglobiną (COHb). Ten związek nie jest w stanie transportować ani przenosić tlenu. Brak tlenu może prowadzić do powstania stanu zapalnego, osłabienia czynności serca i rozszerzenia naczyń krwionośnych.
Co powoduje zatrucie CO?
Niewielkie ilości CO jest wytwarzana w wyniku normalnego metabolizmu, jednak większość narażenia na CO pochodzi z przyczyn egzogennych, takich jak pożary domów, spalin samochodowych, grzejniki, piece wewnętrzne, papierosy i piekarniki. Podwyższony poziom karboksyhemoglobiny (COHb) prowadzi do niedokładnych pomiarów SpO 2 i SpMet.
2. Jakie są zalety posiadania monitora z parametrami SpCO i SpMet w porównaniu z monitorem z samym SpCO?
Podwyższony poziom SpMet we krwi może skutkować fałszywie podwyższonym odczytem SpCO. Prawdziwie wysokie SpCO można odróżnić od fałszywie podwyższonego SpCO, gdy odczyt SpMet nie jest podwyższony powyżej normalnego poziomu, zwykle 3% lub mniej.
3. Czasami odczyty zmieniają się; co może być tego przyczyną?
Jeśli przebywasz na zewnątrz w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu migających świateł pojazdów uprzywilejowanych, mogą wystąpić pewne zakłócenia zewnętrzne źródła światła. Zakryj miejsce czujnika, aby chronić go przed światłem. Sprawdź także, czy w miejscu czujnika występuje niewielki ruch lub jego brak.
Nie używaj uszkodzonego czujnika lub kabla. Nie należy w żaden sposób modyfikować czujnika ani kabla. Zmiany lub modyfikacje mogą wpłynąć na wydajność i / lub precyzja. Nigdy nie używaj więcej niż jednego kabla między pulsoksymetrem a czujnikiem w celu zwiększenia długości.
4. Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam odczyt „Czujnik wyłączony”?
Zweryfikuj prawidłowe umiejscowienie czujnika, sprawdź, czy pacjent się nie porusza, czy nie ma zanieczyszczeń w miejscu czujnika, sprawdź, czy światło LED czujnika świeci lub sprawdzić podłączenie czujnika do urządzenia i / lub do kabla.
5. Co może spowodować wyższy niż oczekiwany odczyt SpCO?
Wysoki odczyt SpMet może spowodować fałszywie wysoki odczyt SpCO. Konieczne może być również sprawdzenie, czy pacjent się nie porusza i czy czujnik jest osłonięty od intensywnego światła. Wypróbuj czujnik na innym palcu z drugiej strony, aby sprawdzić, czy odczyty są zgodne.
6. Czy moje czujniki Rainbow odczytują ruch, tak jak moje stare czujniki SpO 2 ?
Ruch będzie zakłócał lub opóźniał zdolność czujnika Rainbow do uzyskania odczytu. Podczas odczytu pacjent powinien pozostać nieruchomy.
7. Dlaczego odczyt trwa dłużej?
Parametry Rainbow mogą wymagać dłuższego czasu akwizycji, aby uzyskać oba odczyty. Ruch może wydłużyć czas potrzebny do uzyskania
odczyt, więc pozostawienie pacjenta nieruchomo może również pomóc w skróceniu czasu akwizycji.
8. Dlaczego muszę chronić czujnik przed światłem z otoczenia?
Światło otoczenia może zakłócać zdolność czujnika do prawidłowego odczytu sygnału. Nieekranowany czujnik może powodować niedokładne odczyty.
9. Skąd mam wiedzieć, że czujnik Rainbow jest klinicznie dokładny?
Nie mamy skalibrowanego testera. Jeśli pojawia się pytanie dotyczące dokładności, jedną z opcji byłoby porównanie wartości SpCO z czujnikiem z analiza gazometrii krwi tętniczej.
10. Dlaczego mój monitor nie mierzy żadnych parametrów Rainbow?
Potwierdź, że Twój monitor ma zainstalowane parametry Rainbow.
Aby sprawdzić, jakie parametry są zainstalowane w Twoim LIFEPAK 15:
– korzystać z szybkiego wybierania, aby wybrać fragment ekranu SpO2
– wybierz parametr z menu
– zostaną wyświetlone parametry, które LIFEPAK może monitorować
11. DODATKOWE INFORMACJE O RAINBOW
Oprócz powyższych, często zadawanych pytań dotyczących technologii Rainbow, oto kilka fragmentów z Radical 57
Instrukcje obsługi Color Screen odpowiednie dla technologii Rainbow:
– Ekstremalne światła o dużej intensywności (takie jak pulsujące światła stroboskopowe) skierowane na czujnik mogą uniemożliwić  pulsoksymetrowi CO odczyty pomiarów.
– Źródła światła o wysokim natężeniu otoczenia, takie jak lampy chirurgiczne (zwłaszcza te ze źródłem światła ksenonowego), lampy bilirubinowe, świetlówki, podczerwień, lampy grzewcze i bezpośrednie światło słoneczne może zakłócać działanie czujnika.
– Aby zapobiec interferencjom światła z otoczenia, upewnij się, że czujnik jest prawidłowo zamocowany i zakryj miejsce czujnika nieprzezroczystym materiałem, jeśli jest to wymagane. Niezastosowanie tego środka ostrożności w warunkach dużego natężenia światła otoczenia może skutkować niedokładnymi pomiarami.
– Dla podwyższonego MetHb: SpO 2 może zostać obniżone o poziom MetHb do około 10% do 15%. Na wyższych poziomach MetHb
SpO2 może mieć tendencję do odczytywania od połowy do połowy lat 80. W przypadku podejrzenia podwyższonego stężenia MetHb należy wykonać badanie laboratoryjne (oksymetria CO).
– Podwyższony poziom methemoglobiny (MetHb) prowadzi do niedokładnych pomiarów SpO 2 i SpCO.
– Podwyższony poziom karboksyhemoglobiny (COHb) prowadzi do niedokładnych pomiarów SpO 2 .
– Artefakty ruchu mogą prowadzić do niedokładnych pomiarów SpMet i SpCO.
– Bardzo niskie poziomy saturacji krwi tętniczej (SpO 2 ) mogą powodować niedokładne pomiary SpCO i SpMet.
– Nie należy używać defibrylatora ani czujników podczas skanowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Indukowany prąd może potencjalnie spowodować oparzenia.
Pulsoksymetr CO może wpływać na obraz MRI, a urządzenie MRI może wpływać na dokładność parametrów pulsoksymetrii CO i pomiary.
– Jeśli używasz pulsoksymetrii CO podczas naświetlania całego ciała, trzymaj czujnik z dala od pola promieniowania. Jeśli czujnik jest narażony na promieniowanie, odczyt może być niedokładny lub urządzenie może odczytać zero w czasie trwania aktywnego okresu promieniowania.
– Pulsoksymetr CO może być używany podczas defibrylacji, ale odczyty mogą być niedokładne nawet przez 20 sekund

Poniżej taki stary już wpis, warty jednak cytowania ponieważ zawiera tabelkę z postępowaniem w przypadku różnych zakresów referencyjnych dla EMS.

Non-invasive Screening for CO and MET 2009

Nieinwazyjny pomiar SpCO i SpMET

Jan 29, 2009

Mike McEvoy

Wykrycie zatrucia tlenkiem węgla staje się coraz ważniejsze dla świadczeniodawców przedszpitalnych. Niewidoczny i bezwonny CO nie daje wiarygodnych oznak lub objawów u zatrutych pacjentów, które mogłyby ostrzec pracowników służby zdrowia, a nawet samych pacjentów o znacznym zatruciu. CO jest główną przyczyną zgonów spowodowanych zatruciem w każdym uprzemysłowionym kraju.I chociaż dokładne mechanizmy są słabo poznane, długoterminowe skutki u osób, które przeżyły zatrucie tlenkiem węgla, obejmują nawet trzykrotną częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych i zgonów, a także chorób neurologicznych. Wraz ze wzrostem świadomości i dostępności urządzeń do pomiaru CO u pacjentów, wyzwania związane z wykrywaniem zatrucia CO powinny zacząć spadać. Medycy w warunkach przedszpitalnych używający nieinwazyjnych urządzeń do badań CO są lepiej przygotowani do oceny i leczenia pacjentów zatrutych CO, którzy mogliby zostać przeoczeni.

Obecnie istnieją dwie technologie do pozaszpitalnego pomiaru CO u ludzi: oksymetria CO i monitory oddechu CO w wydychanym powietrzu. CO-oksymetry to pulsoksymetry, które wykorzystują wiele długości fal światła do wykrywania nie tylko krwinek nasyconych tlenem (oksyhemoglobiny), ale także krwinek nasyconych tlenkiem węgla (karboksyhemoglobiny) i komórek krwi, które zostały chemicznie przekształcone w methemoglobinę. Chociaż istnieje wiele protokołów dotyczących stosowania przedszpitalnego i interpretacji poziomów CO, żaden nie został opublikowany dla przedszpitalnej oceny poziomów methemoglobiny (METHb).

Methemoglobina powstaje, gdy żelazo w cząsteczce hemoglobiny jest przekształcane ze stanu żelazawego w żelazowy w wyniku reakcji chemicznej zwanej utlenianiem. METHb zachowuje się w podobny sposób jak karboksyhemoglobina: nie może przenosić tlenu i powoduje, że tlen już związany z komórkami krwi nie uwalnia się do organizmu. Rezultatem jest znaczny niedobór tlenu (niedotlenienie). W przeciwieństwie do zatrucia CO, methemoglobinemia występuje stosunkowo rzadko poza placówkami medycznymi. Większość przypadków jest spowodowana przez utleniające leki lub chemikalia. Na całym świecie główną przyczyną zatrucia MET jest dapson, stosowany w leczeniu malarii. Podczas gdy stosowanie dapsonu rośnie w Stanach Zjednoczonych (w zapobieganiu pneumocystozowemu zapaleniu płuc u pacjentów po przeszczepach przyjmujących leki immunosupresyjne), największą przyczyną zatrucia MET jest benzokaina, miejscowy środek znieczulający stosowany do znieczulenia wrażliwych obszarów ciała. Wchłanianie aerozoli zawierających benzokainę przez błony śluzowe lub skórę podczas intubacji, endoskopii, bronchoskopii i innych zabiegów może wywołać poważne zatrucie MET.

Inne nabyte przyczyny zatrucia MET to lidokaina i azotany, takie jak nitrogliceryna, tlenek azotu lub źródła wody zanieczyszczone spływającymi nawozami zawierającymi azot. Przewód pokarmowy noworodków może sprzyjać rozwojowi drobnoustrojów Gram-ujemnych, które wywołują zatrucie MET, zwykle związane z przedłużającą się (> 7 dni) biegunką u niemowląt. Methemoglobinemia może również wystąpić jako stan dziedziczny.

Ocena methemoglobinemii
Podobnie jak w przypadku CO, oznaki i objawy zatrucia MET są niejasne i przypominają grypę. Po zabiegu endoskopowym pacjenci mogą błędnie sądzić, że zarazili się wirusem przeziębienia lub grypy podczas pobytu w laboratorium zabiegowym. W takich przypadkach objawy są bardziej związane z methemoglobinemią niż z chorobą wirusową. Ocena methemoglobinemii jest oparta na procentach hemoglobiny znajdującej się w stanie żelazowym. Leczenie jest zwykle zarezerwowane dla objawowych pacjentów z poziomem MET powyżej 30 procent. Nieleczona methemoglobina ma okres półtrwania (czas eliminacji połowy MET z organizmu) około 55 minut. Methemoglobina jest stale produkowana i eliminowana w organizmie, a jej normalny poziom nie powinien przekraczać 2-3 procent. W przeciwieństwie do pacjentów zatrutych CO, zatrucie MET zazwyczaj powoduje sinicę na poziomie powyżej 15%. Poziomy powyżej 60 procent są śmiertelne.

Leczenie methemoglobinemii polega na dożylnym podaniu błękitu metylenowego w dawce od 1 do 2 miligramów na kilogram masy ciała pacjenta przez 5 minut. Poprawa jest zwykle widoczna w ciągu 30 minut. Dodatkową dawkę 1 miligrama na kilogram można podać po 30 minutach, jeśli poprawa nie jest widoczna. Dawkowanie pediatryczne (zalecane tylko dla dzieci powyżej 6. roku życia) to 1 miligram na kilogram podawany dożylnie przez 5 minut. Podanie błękitu metylenowego całkowicie wypaczy odczyty i pomiary pulsoksymetrów, CO-oksymetrów i wielu instrumentów laboratoryjnych przez co najmniej 30 minut.

Obecnie tylko jedno urządzenie przedszpitalne jest w stanie mierzyć zarówno CO, jak i MET: RAD-57cm ™ (Masimo Corporation, Irvine, Kalifornia – Masimo.com). Chociaż niektórzy kwestionują wartość posiadania technologii umożliwiającej pomiar stosunkowo rzadkich stanów przedszpitalnych, stosowanie MET do potwierdzenia dokładności odczytów CO przynosi znaczne korzyści. Zjawiskiem powszechnym w większości CO-oksymetrów (w tym zarówno analizatorów gazometrii, jak i pulsoksymetrycznych urządzeń) jest tendencja do zgłaszania fałszywie podwyższonych odczytów CO w obecności znacznej methemoglobinemii. Chociaż nie ma opublikowanych danych dotyczących dokładności RAD-57 u pacjentów zatrutych MET, zastosowana technologia jest uderzająco podobna do analizatorów CO-oksymetrycznych gazometrii. W związku z tym użytkownik powinien być nieco podejrzliwy w stosunku do podwyższonych odczytów CO, gdy poziomy MET przekraczają 3%, i być wręcz nieufny wobec podawanych wartości CO, gdy poziomy MET przekraczają 5%.

Oto przykład użycia MET w celu potwierdzenia CO. Wezwano Cię do 45-letniej kobiety skarżącej się na objawy grypopodobne. Pierwszy pomiar poziom SpCO był na poziomie 45 procent przy użyciu RAD-57. Nie są w stanie wykryć CO w mieszkaniu za pomocą miernika tlenku węgla. Komora hiperbaryczna jest oddalona o 150 mil, co wymaga lotniczego transportu medycznego. Oceniasz pacjenta za pomocą RAD-57cm i uzyskujesz poziom SpCO 42% i poziom SpMET 10%. Dalsze przesłuchanie ujawnia, że ​​pacjentka miała wczoraj bronchoskopię w przychodni chirurgicznej i była chora od powrotu do domu.

Decydujesz, że raportowany poziom CO jest prawdopodobnie fałszywie podwyższony z powodu methemoglobinemii i decydujesz się nie transportować pacjenta na leczenie hiperbaryczne. Po przybyciu na oddział ratunkowy, potwierdzono poziom methemoglobiny wynoszący 10 procent, a faktyczny poziom CO określono na 2 procent. Mądre wykorzystanie technologii? Jasne.

Praktykę badań przesiewowych pod kątem CO i MET można włączyć do protokołów EMS, stosując następujące zastrzeżenia:

Badanie  SpCO i SpMET przy użyciu  RAD-57cm ™

Zasady:

1. Transport każdego objawowego pacjenta niezależnie od odczytów
2. Dla dowolnego odczytu SpCO> 5%, zawsze sprawdzaj SpMET%
Interpretacja SpCO% (karboksyhemoglobina):
0–5% Normalne u osób niepalących
5–10% Normalny u palaczy
W przypadku osób niepalących, ocenić pod kątem s / s, podać wysoki przepływ O2, jeśli jest obecny
10–15% (U każdego pacjenta) ocenić s / s, leczyć wysokim przepływem O2, jeśli jest obecny
> 15%
  • Wysoki przepływ O2 X 30 minut, a następnie ponowna ocena
  • Jeśli SpCO pozostaje> 10% lub s / s, rozważ transport
> 30%,
nieprzytomna lub w ciąży
Rozważ natychmiastowy transport do najbliższego ośrodka leczenia hiperbarycznego
Interpretacja SpMET% (methemoglobina):
0–3% Normalny u wszystkich pacjentów
> 3% Poziom SpCO może budzić podejrzenia – interpretować ostrożnie
> 5% Nie opieraj decyzji dotyczących leczenia / transportu na odczytach SpCO
> 10%
  • Klinicznie istotny MET
  • Ocenić s / s, skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania wskazówek
> 30%
  • Ocenić s / s, zapewnić wysoki przepływ O2 i transport
  • Rozważ leczenie dożylnym błękitem metylenowym

Literatura:

Ash-Bernal R, Wise R, Wright SM. Acquired methemoglobinemia: A retrospective series of 138 cases at 2 teaching hospitals. Medicine. 83(5):265-273.

Betten DP, Vohra RB, Cook MD, Matteucci MJ, Clark RF. Antidote use in the critically ill poisoned patient. Journal of Intensive Care Medicine. 21(5):255-277.

Barker SJ, Tremper KK. The effect of carbon monoxide inhalation on pulse oximetry and transcutaneous P(O2). Anesthesiology. 66(5):677-679.

Barker SJ, Tremper KK, Hyatt J. Effects of methemoglobinemia on pulse oximetry and mixed venous oximetry. Anesthesiology. 70(1):112-117

Barker SJ, Curry J, Redford D, Morgan S. Measurement of carboxyhemoglobin and methemoglobin by pulse oximetry: A human volunteer study. Anesthesiology. 105(5):892-897.

Hampson NB, Weaver LK. Noninvasive CO measurement by first responders. A suggested management algorithm. Journal of Emergency Medical Services. 31(5): S10-12.

Henry CR, Satran D, Lindgren B, Adkinson C, Nicholson C, Henry T. Myocardial injury and long-term mortality following moderate to severe carbon monoxide poisoning. JAMA. 295(4):398-402.

Longo LD. The biological effects of carbon monoxide on the pregnant woman, fetus, and newborn infant. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 129(1): 69-103.

MICROMEDEX Healthcare Series: Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado (accessed September, 2008).

Weaver LK, Hopkins RO, Chan KJ, Churchill S, Elliott G, Clemmer TP, Orme JF, Thomas FO, Morris AH. Hyperbaric oxygen for acute carbon monoxide poisoning. New England Journal of Medicine. 347(14):1057-1067.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.