Nitrogliceryna a STEMI ściany dolnej

Zawał
Zawał

Podanie Nitrogliceryny (NTG) w zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) ściany dolnej jest bezpieczne w warunkach przedszpitalnych.

Tłumaczenie własne: Prehospital Nitroglycerin Safety in Inferior ST Elevation Myocardial Infarction. Robichaud L, Ross D, Proulx MH, Légaré S, Vacon C, Xue X, Segal E.

Streszczenie

Pacjenci z zawałem STEMI ściany dolnej powiązanego z zawałem prawej komory znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka rozwoju hipotensji podczas podania NTG. Jakkolwiek obecne protokoły Basic Life Support nie różnicują lokalizacji STEMI przed podaniem NTG to jednak postaraliśmy się ustalić czy podanie NTG jest bardziej powiązane z hipotensją (skurczowe ciśnienie tętnicze <90 mm Hg) w STEMI ściany dolnej w porównaniu z innym STEMI. Stworzyliśmy retrospektywny wykres przypadków pacjentów z bólem w klatce piersiowej pochodzenia sercowego i komputerową interpretację przedszpitalnych EKG wskazujących na zawał serca. Zawarliśmy wszystkie lokalne przypadki ze STEMI zidentyfikowanych w ramach naszego rejestru STEMI. Użyto analizy jednoczynnikowej do porównania różnic w proporcjach hipotensji i spadku ciśnienia tętniczego o ≥ 30 mmHg  podaniu NTG pomiędzy pacjentami z STEMI ściany dolnej i innymi STEMI. Wielokrotność zmiennej regresji logistycznej była także użyta do oceny wyników badań podczas kontroli różnych czynników. W okresie 29 miesięcy, zidentyfikowano 1466 przypadków STEMI. Spośród nich, 821 (56,0%) otrzymał NTG. Wykluczono 16 przypadków z powodu brakujących danych. Hipotensja po podaniu NTG wystąpiła w 38/466 przypadków STEMI ściany dolnej i 30/339 innych STEMI, 8.2% vs. 8.9%, p = 0.73. Spadek ciśnienia skurczowego ≥ 30 mmHg po podaniu NTG wystąpił w 23,4% STEMI ściany dolnej i 23,9 % innych STEMI, p = 0.87. Porównywalna zgodność dla wykresu wyników podstawowych przypadków była doskonała  (κ = 0.94). Podanie NTG u pacjentów z bólem w klatce piersiowej i STEMI ściany dolnej wg komputerowej interpretacji EKG nie jest związane z większą ilością hipotensji w porównaniu z pacjentami z innymi STEMI. Komputerowa interpretacja STEMI ściany dolnej nie może być stosowana jako jedyny czynnik prognostyczny dla pacjentów, którzy mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia niedociśnienia po podaniu NTG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.