Głębokość uciśnięć k.p. u dorosłych do poprawki…?

rko
RKO

Jednolita głębokość uciśnięć klatki piersiowej (50 mm lub więcej) zalecana przez aktualne wytyczne nie jest odpowiednia dla wszystkich dorosłych

Tłumaczenie streszczenia: The uniform chest compression depth of 50 mm or greater recommended by current guidelines is not appropriate for all adults.

Cel

Badanie zostało przeprowadzone w celu oceny adekwatności głębokości uciśnięć klatki piersiowej (UKP) rekomendowanej w obecnych wytycznych i symulowanej zewnętrznej UKP, oraz scharakteryzowanie optymalnych UKP dla dorosłych w zależności od body mass index (BMI)

Metody

W badaniu tym uczestniczyli dorośli pacjenci poddani tomografii komputerowej klatki piersiowej podczas monitorowania ukrytych chorób płuc w ośrodku zdrowia. Obliczyliśmy wewnętrzną przednio-tylną (PT) średnicę (WPTŚ) i średnicę zewnętrzną PT (ZPTŚ) klatki piersiowej wg BMI (<18.50, 18.50-24.99, 25.00-29.99 oraz ≥30.00 kg / m2) dla symulowanych UKP. Ponadto skalkulowano pozostałą głębokość klatek piersiowych na mniej niż 20 mm dla symulowanej głębokości UKP.

Wyniki

Nie było statystycznie istotnej różnicy w klatce piersiowej ZPTŚ i WPTŚ mierzonej w dolnej części  mostka dla każdej grupy BMI (ZPTŚ: R2 = 0.638, P < .001; WPTŚ: R2 = 0.297, P < .001). Dla połowy ZPTŚ UKP, 100 % pacjentów, bez względu na BMI miało obliczoną resztę wewnętrznej głębokości klatki piersiowej mniej niż 20 mm. Dla jednej czwartej ZPTŚ UKP, tylko 6,48% pacjentów miało obliczoną pozostałą wewnętrzną  głębokość klatki piersiowej na mniej niż 20 mm.

Wnioski

Obecna głębokość UKP (≥50 mm) wyrażona jako bezwzględny wymiar bez uwzględnienia innych niestandardowych rozmiarów klatek piersiowych u dorosłych nie jest właściwa. Ponadto, w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności, symulowane UKP docelowo powinno być zbliżone pomiędzy jedną czwartą, a jedną trzecią ZPTŚ. Taka głębokość UKP mogłaby być właściwa.

2 komentarze do “Głębokość uciśnięć k.p. u dorosłych do poprawki…?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.