Rekomendacje ILCOR 2017

ILCOR 2017

W grudniowym Resuscitation 2017 pojawił się międzynarodowy konsensus w RKO z zaleceniami.

Główne zalecenia:

 

Zalecamy, aby dyspozytorzy instruowali świadków zdarzenia do wykonania RKO polegające wyłącznie na uciskaniu klatki piersiowej u osób dorosłych z podejrzeniem zatrzymania krążenia (silne zalecenie, niskiej jakości dowody).


Zalecamy, aby świadkowie wykonywali uciśnięcia klatki piersiowej
u wszystkich pacjentów z zatrzymaniem krążenia (stanowisko dobrej praktyki). W raporcie CoSTR z 2015 r. powyższe stwierdzenie było cytowane jako silne zalecenie, ale w oparciu o dowody bardzo niskiej jakości.

Sugerujemy aby świadkowie, którzy są wyszkoleni, zdolni i chętni aby wykonywać oddechy ratunkowe i uciskali klatkę piersiową u wszystkich dorosłych pacjentów z zatrzymaniem krążenia (słabe zalecenie, bardzo niska jakość dowód).


Zalecamy aby pracownicy EMS wykonywali RKO z 30 uciśnięciami i 2 oddechami ratowniczymi lub ciągłe uciskanie k.p. z PPV (wentylacja dodatnim ciśnieniem) bez przerw w uciskaniu dopóki nie zostanie założona rurka intubacyjna lub nadgłośniowe urządzenia (silne zalecenie, wysokiej jakości dowody).

Sugerujemy, aby systemy EMS przyjęły minimalizowanie przerw podczas RKO, strategia ta jest rozsądną alternatywą dla konwencjonalnego RKO wykonywanego przez świadków defibrylacyjnego OHCA [zewnątrzszpitalnego zatrzymania krążenia] (słabe zalecenie, dowody o bardzo niskiej jakości).


Ilekroć intubacja dotchawicza lub urządzenia nadgłośniowe zostało założone podczas wewnątrzszpitalnego RKO, sugerujemy aby pracownicy wykonywali ciągłe uciskanie k.p. z PPV bez przerw w uciskaniu (słaba rekomendacja, bardzo niska jakość danych).


Proponujemy współczynnik uciśnięć (CV) do wdechów 30:2 z każdym innym współczynnikiem CV (słabe zalecenie, bardzo niskiej jakości dowód).


Sugerujemy, aby świadkowie wykonywali RKO z wentylacją dla niemowląt i dzieci  ≤ 18 lat z OHCA (słabe zalecenie, bardzo niska jakość danych).

Nadal zalecamy, aby świadkowie którzy nie mogą/nie potrafią zapewnić oddechów ratunkowych w ramach CPR dla niemowląt i dzieci ≤ 18 lat z OHCA, powinni przynajmniej zapewnić uciśnięcia klatki piersiowej (stanowisko dobrej praktyki). W 2015 roku był to w CoSTR wymieniane jako silne zalecenie, ale oparte na dowodach bardzo niskiej jakości.


 

Podsumowując: najbardziej interesująca zmiana dotyczy wentylacji workiem samorozprężalnym z maską asynchronicznie podczas RKO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.