Read by QxMD dla ratownika medycznego

Znalezione obrazy dla zapytania readbyqxmd
Read by QxMD

Aplikacja QXMD to skarbnica EBM na bieżąco aktualizowana dla osób które „udzielają świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej”.

Powyższe stwierdzenie ujęte w cudzysłowie to pierwszy punkt praw pacjenta, jakby ktoś nie pamiętał lub nie wiedział.

Jaka jest praktyka stosowania tego zapisu w naszych warunkach?:

Osoby starające się wypełniać obowiązki wypływające z tego prawa korzystają z aktualnych wytycznych resuscytacji, czytają aktualne podręczniki i czasopisma typu „Na ratunek”, jeżdżą na konferencje, szkolenia i kursy. Wiedza zaczerpnięta z tych źródeł i stosowana w praktyce w trakcie naszych interwencji uspokaja nasze sumienie i być może wymagania legendarnego prokuratora.

Pamiętacie jak po wyjściu wytycznych resuscytacji 2015 pojawiły się wytyczne ESC, które zmieniły kilka elementów kluczowych dla postępowania w OZW? To jest taki klasyczny przykład pokazujący jak szybko zmienia się wiedza w zakresie jednego tematu (stanu nagłego). Tych częstych zmian jest dużo. Niestety wiele nowych podręczników (nie wszystkie) przepisuje stare zalecenia. Nie ma chęci ewaluacji tej wiedzy. Autorzy są na tyle zmęczeni i niechętni wychylaniu się poza tradycyjne kanony postępowania że zostawiają wiele niepewnych, niezbadanych rozwiązań. Powstaje pytanie: czy mamy czekać aż ktoś mądry pozbiera wszystkie najnowsze badania i dokona pewnej syntezy w postaci wytycznych/ algorytmów postępowań?

Nie łudźcie się. Na chwilę obecną nie ma na tyle mądrych i na tyle łaskawych ludzi, którzy zajęliby się naszym ogródkiem za free. Nie ma też zarazem na tyle głupich ludzi, którzy podpisaliby się pod algorytmami/ wytycznymi, które co roku (jak nie częściej) trzeba będzie zmieniać.

Aplikacja Read by QxMD jest angielskojęzyczną aplikacją jedną z wielu. Ta jednak urzekła mnie swoją prostotą, częstością aktualizacji bazy, brakiem reklam i opłat.

Kiedy brakuje mi inspiracji do pisania na blogu czy fanpage to sprawdzam nowości w Read by QxMD.

Słowa kluczowe

My followed Keywords (moje śledzone słowa kluczowe)

Od ikonki kluczyka zaczynam swoją podróż po tej aplikacji. Nie mam za dużo słów kluczowych. Nie potrzebuje obecnie nic więcej. Z chęcią wyrzuciłbym słowo kluczowe  „stroke” bo jak będzie coś o udarze w słowach „prehospital” lub „paramedic” to mi całkowicie wystarczy. Za dużo informacji to dezinformacja.

Cardiac Arrest – zatrzymanie krążenia. Określenie, które jest tą podbramkową sytuacją, która w końcu pojawia się w każdym nieleczonym stanie nagłym. To określenie przypisane do naszego zawodu. Tym się zajmujemy lub nie dopuszczamy żeby do tego doszło. Prace jakie się pojawiają w tym słowie kluczowym bardzo często prędzej czy później pojawią się w bibliografii wytycznych resuscytacji.

Out of hospital – pozaszpitalne. To bardzo szerokie określenie, które może dotykać nie tylko postępowania ZRM.

Prehospital – przedszpitalne. To określenie ma jeszcze węższe znaczenie niż „out of hospital” i znajduje się w opozycji do wewnątrzszpitalne (in hospital).  Czytając Szczeklika poznamy postępowanie (proces diagnostyczny i leczniczy) w warunkach wewnątrzszpitalnych. Kiedy jesteśmy w warunkach zewnątrzszpitalnych nie mamy TK/ RTG/ angiografii/ USG/ badań laboratoryjnych… ścieżka postępowania znacznie się zmienia. Prace, które zawierają słowo kluczowe „prehospital” niemal zawsze dotyczą postępowania ZRM.

Paramedic – ratownik medyczny. W google translator niezmiennie tłumaczone jako „sanitariusz”. Obecnie w świecie nauki słowo to określa osobę, która jest pracownikiem EMS (emergency medical system). U nas mówimy o ratowniku medycznym – pracowniku ZRM. Słowo to występuje często w towarzystwie powyższych słów kluczowych.

Jak macie jakieś ciekawe słowo kluczowe do wyszukiwania to piszcie w komentarzach.

W drugiej kolejności idę do…

Czasopism

Poniżej mój subiektywny spis czasopism wybranych z setek innych, które warto subskrybować w Read by QxMD.

Czasopisma 1
Czasopisma 2
Czasopisma 2

 


Aplikacja ma dużo ciekawych funkcjonalności od udostępniania w portalach społecznościowych po tłumaczenie w google translator.

Medyczny język angielski można zacząć szlifować zaczynając od tej aplikacji. Na początku, początkujący nie obędą się bez tłumacza google. Będziecie popełniać mnóstwo omyłkowych błędów związanych z dosłownymi tłumaczeniami typu „Kali mieć, Kali pić”. Czasami będziecie potrzebować nieco leprze tłumaczenia konkretnych słów (bezkonkurencyjny „Słownik Dorlanda”). Nie da się jednak uciec od języka angielskiego jako uniwersalnego języka nauki w XXI w.

Nie łakomcie się jednak jak szczerbaci na suchary na różne nowinki i nowineczki. Sprawdźcie trochę szerzej temat. W EBM dryfują prace, które nie jednokrotnie były zakwestionowane lub krytykowane przez inne prace. Zanim wprowadzicie nowe zastosowanie leku zastanówcie się czy to wskazanie funkcjonuje w polskim Chpl. Ja już trochę opierdolów dostałem za to że ludzi podjudzam do herezji.

Zanim zaczniecie się chwalić swoimi wykopaliskami przeczytajcie bardzo proszę wpisy Boba Ratownika:

(Absolutne) podstawy EBM część 1

(Absolutne) podstawy EBM część 2

Lub/ i inny przestarzały, ale ciągle aktualny wstępniak do EBM mojego autorstwa.

Życzę wszystkim, którzy zdecydują się na rozpoczęcie przygody z tą aplikacjom inspirujących poszukiwań i subskrypcji.

Nie mogę obiecać że będziecie „fajniejsi” i bliżsi realizacji „pierwszego prawa pacjenta”, ale mniej rzeczy będzie was zaskakiwało w toku doskonalenia zawodowego, lub bardziej skutecznie będziecie dopierdzielać instruktorom na różnych szkoleniach/ kursach.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.