Prognozowane zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2015 – część 1

ILCOR
ILCOR

Światło przychodzi z zachodu. Tym razem z Dallas w USA. Najwięksi specjaliści od resuscytacji (ponad 200) obradowali od 31 stycznia do 5 lutego 2015 r. Dyskutowano nad najnowszymi badaniami i rekomendacjami odnośnie resuscytacji krążeniowo oddechowej oraz nad ratowniczym postępowaniem  w chorobach układu krążenia. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) ogłosił że oficjalna publikacja wytycznych 2015 nastąpi 15 października 2015.

Tymczasem American Heart Association na łamach swojej strony internetowej postanowiło podzielić się okruszkami zebranej dotychczas wiedzy. Mało tego – pod każdym topikiem można jeszcze dyskutować i przysyłać własne propozycje prac naukowych, które mogłyby być brane pod uwagę przy tworzeniu wytycznych. Pełen prularizm (w końcu to Stany). Pozbierałem w tym wpisie kilka zmian które na 90 % znajdą się w najnowszych wytycznych resuscytacji. Ciekawych odsyłam do źródła tego wpisu.

Ostre zespoły wieńcowe (ACS)

Nadal computer jest głupszy od najgłupszego ratownika, dlatego nie zaleca się korzystania z komputerowej analizy ECG. Oczywiście przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) jest lepsza niż fibrynoliza, więc jak mamy możliwość dowiezienia pacjenta do PCI, wieźmy tam śmiało pacjenta. Jeśli do PCI jest daleko należy rozważyć leczenie przeciwzakrzepowe w karetce (ciągle słabe dowody na to ostatnie zalecenie). Rutynowe stosowanie leków przeciwzakrzepowych ACS w karetce nie jest zalecane, zwłaszcza kiedy pacjenta czeka PCI. Chcą zrobić konkretne widełki czasowe do zawału:

Czas od rozpoczęcia objawów STEMI Opóźnienie transportu do najbliższego PCI Sposób leczenia
<2 h 60-160 min fibrynoliza
3-12 h 60-140 min PCI
2-3 h 60-140 min Fibrynoliza albo PCI

Mądre głowy wielokrotnie polecają robienie 12 odprowadzeniowe ECG przez ratowników i pielęgniarki pod warunkiem że permanentnie jesteśmy doszkalani z interpretacji ECG i postępowania w nagłych stanach sercowych (bardzo mocne rekomendacje). Wczesne ECG jest bardzo ważne nie tylko dla nas ale przede wszystkim dla lekarzy z hemodynamiki. Po ROSC i podejrzeniu ostrego zespołu wieńcowego (STEMI i NSTEMI) warto wozić pacjentów do szpitala z PCI. Plavix nie powinien być rutynowo podawany w karetce. Heparyna i inne podobne leki w leczeniu przedszpitalnym ACS także odpadają. Jednak w ewidentnym STEMI rekomendowane i oparte na mocnych dowodach jest stosowanie przedszpitalnej fibrynolizy w porównaniu z rozpoczęciem fibrynolizy w szpitalu.

Teletransmisja i telefon do hemodynamiki przyśpieszają diagnozowanie i leczenie ACS więc ten sposób postępowania jest mocno rekomendowany. Tworzenie systemu w którym zespoły karetek będą rozpoznawały ACS i wiozły bezpośrednio do PCI jest dobrym i sugerowanym rozwiązaniem. Przy pacjentach u których wykonuje się fibrynolizę należy w ciągu 24 h zrobić angiografię. A na koniec potwierdzenie tego co już wiecie: nie zaleca się rutynowego stosowania tlenu u osób z ostrym zespołem wieńcowym przy normalnej saturacji.

Pamiętajcie że jest to tak na prawdę brulion wytycznych i wszystko może się zmienić. W następnym odcinku zabiorę się za tłumaczenie ALS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.