Post scriptum

Autor: MIKE z Górskiej Chaty
Autor: MIKE z Górskiej Chaty

Do wpisu: Jakość vs jakoś to będzie…?

Szukając informacji jak można wcielić te siedem pomysłów na poprawę jakości niemal zawsze rozbijałem się o jeden temat:

brak Ustawy o zawodzie ratownika medycznego…:

 1. Wybór modelu systemu ratownictwa i dostosowanie do warunków polskich.
  • cały medyczny system prawny w Polsce oparty jest o numer prawa wykonywania zawodu. Jak go nie masz jesteś nikim.
  • nie jesteśmy medyczną grupą zawodową w świetle polskiego prawa. Jak więc tworzyć modele systemu z grupy osób, która dominuje w SPRM, a nie może nawet zalogować się do podstawowego narzędzia cyfrowego SIM P1?
 2. Wprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla RM i pielęgniarek.
  • nad jakością powinna czuwać też Izba Ratowników Medycznych.
  • liczenie doświadczenia (ilość przepracowanych godzin w systemie) powinno być monitorowane w naszym cyfrowym panelu doskonalenia zawodowego
  • wprowadzenie rejestru ratowników medycznych jest podstawą przyznania nominacji do kursu/ specjalizacji/ podyplomówki – jakkolwiekby się to nie nazywało.
 3. Ewaluacja danych z SWD.
 4. Reforma systemu doskonalenia zawodowego
  • wszelkie dane dotyczące tego co robimy w ramach SPRM powinny trafiać do cyfrowego miejsca, które opisuje twoje doświadczenie (nie tylko kursy i szkolenia): ilość RKO, intubacji, kardiowersji, itp. itd.
  • mogłoby się to nazywać cyfrowy panel doskonalenia zawodowego pracownika
  • te informacje powinny być dostępne dla podmiotów odpowiedzialnych za kształcenie (dysponent, izba, CSM, szpital…) i jak już wspomniałem dla dyspozytorów (wybieranie KAM)
 5. Debriefing w SOR i teletransmisja
  • nasze kontakty z personelem szpitala w drodze teletransmisji powinno opierać się na obopólnej wiedzy kto z kim prowadzi dialog.
  • każda teletransmisja powinna być rejestrowana, monitorowana i ewaluowana. Powrót wiedzy z całego zdarzenia do osoby zainteresowanej jest podstawą zbierania doświadczenia i może być materiałem do pracy naukowej
 6. Wgląd w dokumentacje medyczną pacjenta bez ograniczeń dla pracownika SPRM.
  • bez możliwości sprawdzania danych na temat naszych pacjentów w SIM P1 jesteśmy pozbawieni możliwości poprawy jakości w naszym systemie chociażby przez sam autodebriefing.
 7. Funkcja supervisora
  • powinien mieć wgląd w cyfrowy panel doskonalenia zawodowego pracowników mu podlegających.
  • kształtowanie potrzeb szkoleniowych w oparciu o wiedzę z powyższej bazy danych.

Jakość w SPRM kształtowana jest obecnie przez jeden czynnik: tabelkę z współczynnikami. Cena pracownika stała się jedynym kryterium wyboru pracownika. A że jesteśmy najtańsi…

Widzieliście nowy projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych? Przewidzieli w nim nawet to że ratownik medyczny nie ma prawa wykonywania zawodu i na akcie zgonu można wpisać pesel zamiast tego numeru.

Teraz też już wiecie dlaczego jesteśmy w „tabelce” jako inny zawód medyczny…

Deprecjonowanie naszego zawodu i ciągłe zamrażanie naszej ustawy doprowadziło do tego że stanęliśmy pod murem, który ogranicza działanie nie tylko nam, ale i rządowi.

Konstytucyjnie to Państwo Polskie odpowiedzialne jest za PRM. Dlaczego to my (oddolnie) mamy kolejny raz mówić jakie powinny wystąpić zmiany poprawiające jakość w PRM…?

Piłeczka po stronie obecnego rządu.

Powyższy tekst jest uzupełnieniem do dyskusji z Jackiem Borowiakiem jaka odbyła się z moim udziałem wczoraj na łamach Nordisk Trygghet i dostępna jest na You tube i Spotify (jako podcast):

Nordisk Trygghet
Nordisk Trygghet

Zachęcam też do wzięcia czynnego udziału w:

Dyskusji Środowiska Ratowników Medycznych w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych w Krakowie pt. Masz głos ! Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego

07.10.2021 r. o godz. 20:00 – 22:00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.