Najpopularniejsze konsensusy przed Wytycznymi Resuscytacji ERC 2020

Znalezione obrazy dla zapytania ilcor
ILCOR

Tuż przed ogłoszeniem nowych wytycznych resuscytacji toczy się publiczna (internetowa) dyskusja na temat najważniejszych zmian w tej publikacji. W prawdzie są to wersje robocze tych zmian jednak na łamach lucasfelcher.pl tradycyjnie umieszczam tłumaczenia tych prognoz, które jak się później okazuje bardzo często są pewniakami.

Szału nie ma w porównaniu z zmianami jakie zaszły w 2015 roku, ale jest kilka rodzynków. Przetłumaczyłem tylko same zalecenia leczenia. Zachęcam przeczytać teksty źródłowe, gdzie możecie prześledzić metodologie tworzenia wytycznych i samą dyskusję. Sami możecie też zabrać głos (jeszcze przez kilka dni).

Popular CoSTRs

 

Początkowe stężenie tlenu w początkowej fazie resuscytacji noworodka.

Zalecenia dotyczące leczenia

Sugerujemy aby początkowe stężenie tlenu było obniżone (21-30%), w porównaniu z wyższym stężeniem tlenu (60-100%) dla wcześniaków (<35 tygodni ciąży), które otrzymują wspomaganie oddychania po urodzeniu z późniejszym miareczkowaniem stężenia tlenu używając pulsoksymetru (słaba rekomendacja, bardzo niska pewność dowodów)

Zaawansowane zarządzanie drogami oddechowymi podczas zatrzymania krążenia u dorosłych

Zalecenia dotyczące leczenia

 • Sugerujemy stosowanie wentylacji resuscytatorem lub zaawansowanej strategii dróg oddechowych podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku zatrzymania krążenia u dorosłych w dowolnym otoczeniu (słabe zalecenie, dowody od niskiej do umiarkowanej pewności).
 • Jeśli stosuje się zaawansowane drogi oddechowe, sugerujemy użycie nadgłośniowych urządzeń dla dorosłych w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia w miejscach o niskim wskaźniku powodzenia intubacji tchawicy (słabe zalecenie, niska pewność dowodów).
 • Jeśli stosuje się zaawansowane drogi oddechowe, sugerujemy używanie urządzeń nadgłośniowych lub intubację dotchawiczą dla dorosłych z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia w warunkach o wysokim wskaźniku powodzenia intubacji tchawicy (słabe zalecenie, bardzo mała pewność dowodów).
 • Jeśli stosuje się zaawansowane drogi oddechowe, sugerujemy używanie nadgłośniowych urządzeń lub intubacji tchawicy dla dorosłych z zatrzymaniem krążenia wewnątrzszpitalnego (słaba rekomendacja, bardzo niska pewność dowodów).

Początkowe stężenie tlenu w czasie resuscytacji noworodka

Zalecenia dotyczące leczenia

W przypadku noworodków urodzonych przed terminem i późno przedwcześnie urodzonych (≥ 35 tygodni ciąży) otrzymujących wsparcie oddechowe po urodzeniu, sugerujemy rozpoczęcie od 21% tlenu (słabe zalecenie, dowody niskiej pewności). Zalecamy, aby nie zaczynać od 100% tlenu ( silne zalecenia, dowody niskiej pewności).

Wazopresory w zatrzymaniu krążenia u dorosłych

Zalecenia dotyczące leczenia

 • Zalecamy podawanie epinefryny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (silne zalecenie, niska do umiarkowanej pewność dowodów).
 • W przypadku rytmów niewymagających wstrząsu (PEA / asystolia) zalecamy podawanie epinefryny tak szybko, jak to możliwe podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (silne zalecenie, bardzo niska pewność dowodów).
 • W przypadku rytmów wymagających defibrylacji (VF / VT) sugerujemy podawanie epinefryny po niepowodzeniu początkowych prób defibrylacji podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (słabe zalecenie, bardzo niska pewność dowodów).
 • Sugerujemy, aby nie podawać wazopresyny zamiast epinefryny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (słaba rekomendacja, bardzo niska pewność dowodów).
 • Sugerujemy, aby nie dodawać wazopresyny do epinefryny podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (słaba rekomendacja, niska pewność dowodów).

Dyspozytor – instrukcja RKO

Zalecenia dotyczące leczenia

 • Zalecamy, aby ośrodki ratownictwa medycznego dysponowały systemami umożliwiającymi osobom obsługującym połączenia udzielanie instrukcji RKO dorosłym pacjentom z zatrzymaniem krążenia. (silne zalecenie, dowody bardzo niskie)
 • Zalecamy, aby osoby telefonujące w nagłych wypadkach przekazywały instrukcje resuscytacji krążeniowo-oddechowej (w razie potrzeby) dorosłym pacjentom z zatrzymaniem krążenia. (silne zalecenie, dowody bardzo niskie)

RKO: Współczynnik ucisków klatki piersiowej do wentylacji – dostarczony przez ZRM

Zalecenia dotyczące leczenia

Zalecamy, aby pracownicy EMS wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową z 30 uciśnięciami do 2 wentylacji lub ciągłymi uciśnięciami klatki piersiowej z wentylacją dodatnim ciśnieniem, bez wstrzymywania uciśnięć klatki piersiowej, aż do umieszczenia rurki dotchawiczej lub urządzenia nadgłośniowego (silne zalecenie, wysokiej jakości dowody).

Sugerujemy, że tam, gdzie systemy EMS przyjęły pakiet opieki obejmujący początkowe zapewnienie minimalnie przerwanej resuscytacji sercowej, pakiet opieki jest rozsądną alternatywą dla konwencjonalnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla świadków z powodu zatrzymania krążenia w szpitalu (słabe zalecenia, dowody bardzo niskiej jakości ).

Instrukcja dyspozytora w RKO (pediatria)

Zalecenia dotyczące leczenia

Zalecamy aby centra dyspozytorskie wykonywały instrukcje RKO wspomagając świadków przypuszczalnego zatrzymania krążenia u dzieci (silne zalecenie, bardzo niskie dowody pewności).

Zalecamy, aby dyspozytorzy ratunkowi udzielali instrukcji dotyczących resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku zatrzymania krążenia u dzieci, gdy nie przeprowadza się żadnej resuscytacji przez przypadkowych świadków (silne zalecenie, dowody niskiej pewności).

Nie możemy wydać zalecenia dla dyspozytorów lub przeciwko nim, aby przekazać instrukcje dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku zatrzymania krążenia u dzieci, gdy RKO osób postronnych jest już zainicjowane (brak zaleceń, bardzo niskie dowody pewności).

Leki przeciwarytmiczne w zatrzymaniu krążenia – dorośli

Zalecenia dotyczące leczenia

Sugerujemy stosowanie amiodaronu lub lidokainy u dorosłych z opornym na wstrząsy migotaniem komór / częstoskurczem komorowym bez tętna (VF / pVT) (słabe zalecenie, dowody niskiej jakości).

Jesteśmy przeciwko rutynowemu stosowanie magnezu u dorosłych z opornym na wstrząsy VF / pVT (słaba rekomendacja, bardzo niska jakość dowodów).

W przypadku stosowania bretylium, nifekalant lub sotalol u osób dorosłych z opornym na wstrząsy VF / pVT, szacunki dotyczące efektu ufności są obecnie zbyt niskie, aby wspierać zalecenie grupy roboczej ALS.

W przypadku stosowania profilaktycznych leków przeciwarytmicznych bezpośrednio po ROSC u dorosłych z zatrzymaniem krążenia VF / pVT, szacunki dotyczące efektu ufności są obecnie zbyt niskie, aby wspierać zalecenie grupy ALS.

Pozaustrojowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ECPR) dla zatrzymania krążenia – dorośli

Zalecenia dotyczące leczenia

Sugerujemy, aby pozaustrojowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ECPR) mogła być uznana za terapię ratunkową dla wybranych pacjentów z zatrzymaniem krążenia, gdy konwencjonalna resuscytacja krążeniowo-oddechowa zawodzi w miejscach, w których można ją zastosować (słaba rekomendacja, bardzo niska pewność dowodów).

Hipoglikemia – metody podawania glukozy w pierwszej pomocy

Zalecenia dotyczące leczenia

Zalecamy stosowanie doustnej glukozy (połykanej) u osób z podejrzeniem hipoglikemii, które są świadome i zdolne do połykania (silne zalecenie, bardzo niska pewność dowodów).

Jesteśmy przeciwko podawaniu glukozy dopoliczkowo osobom z podejrzeniem hipoglikemii, które są przytomne i zdolne do połykania (słabe zalecenia, bardzo niska pewność dowodów)

Jeśli doustna glukoza (np. tabletka) nie jest natychmiast dostępna, sugerujemy podawanie doustne glukozy + dopoliczkowe (np. żel glukozowy) osobom z podejrzeniem hipoglikemii, które są świadome i zdolne do połknięcia (słaba rekomendacja, bardzo niska pewność dowodów).

Sugerujemy stosowanie podjęzykowego podawania glukozy w przypadku podejrzenia hipoglikemii u dzieci, które mogą nie współpracować z doustną (połkniętą) drogą podawania glukozy (słabe zalecenie, bardzo niska pewność dowodów).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.