ALS – Zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2015 – część 2

ILCOR
ILCOR

W tej części wytycznych resuscytacji naukowcy zajęli się negowaniem różnych ekstrawaganckich i drogich pomysłów na zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Topik związany z zaawansowanymi zabiegami resuscytacyjnymi jest nieco bardziej rozbudowany. Pozwoliłem sobie ominąć kilka tematów związanych bardziej z OiT niż z ratownictwem przedszpitalnym. Najciekawsze będą zalecenia dotyczące adrenaliny w RKO oraz wprowadzania w stan łagodnej hipotermii przy ROSC.

W potyczce między nad krtaniowymi rozwiązaniami vs rurkami intubacyjnymi ciągle brakuje przekonujących dowodów. Stąd intubacja ciągle jest ważnym zabiegiem udrażniania dróg oddechowych pomimo tego że wszyscy anestezjolodzy twierdzą: róbcie wszystko żeby nie dopuścić do intubacji! Zarówno intubacja jak i nad krtaniowe rozwiązania (LT, maska krtaniowa) są OK. Amiodaron zostaje – nikt nie chciał się bawić w badania na temat tego leku podczas uporczywego VF. Wszyscy są przeciwni co do rutynowego stosowania magnezu podczas resuscytacji. Rutynowe stosowanie leków antyarytmicznych po resuscytacji nie jest wskazane.

Używanie kapnometru podczas RKO jest zalecane jeszcze bardziej niż w wytycznych 2010. Sugerowane ETCO2≥ 10 mmHg, mierzone po intubacji lub ETCO2≥ 20 mmHg, w 20 min reanimacji, może być czynnikiem prognostycznym przeżycia przy wypisie.

Sugerują ETCO2≥ 10 mmHg, mierzone po intubacji lub ETCO2≥ 20 mmHg, mierzone w 20 min reanimacji, może być czynnikiem prognostycznym przeżycia przy wypisie (z tym że należy pamiętać że to słabe badania).

Leczenie gorączki po ROSC powinno być brane pod uwagę już w karetce.

Być może zostaną nakreślone w tych wytycznych konkretne wskazania do ECMO (pozaustrojowe natlenianie krwi).  Sugerują aby nie tworzyć żadnego konkretnego, docelowego zakresu poziomu glukozy u osób dorosłych po ROSC.

Ciekawa sprawa: mądre głowy są przeciwne rutynowemu stosowaniu takich urządzeń jak lucas, autopuls, czy resqpod. Ciekawe co na to nasi dysponenci, którzy tak chętnie zastępują pracowników tymi autojebakami?

Rutynowe wprowadzenie pacjenta w łagodną hipotermię po ROSC przy pomocy chłodnych płynów przetaczanych IV nie jest zalecane. Nie ma żadnych przekonujących dowodów (na razie) że płyny lipidowe (jedzenie w kroplówce) są skuteczne zwłaszcza przy NZK spowodowanym toksynami. Zalecają stosowanie naloksonu dożylnie, domięśniowo, podskórnie, śródkostnie lub donosowo przy zatrzymaniu oddechu przypuszczalnie z powodu toksyczności opioidów. (zalecenie silne, bardzo niska jakość danych).

Dwie rekomendacje dotyczące dawstwa narządów:

1. Zaleca się, aby pacjenci, którzy mają przywrócone krążenie po resuscytacji, a prawdopodobnie umrą powinni być kwalifikowani do dawstwa narządów (zalecenie silne, niskiej jakości dowodów).

2. Osoby po nieskutecznej resuscytacji które wcześniej zgłaszały wolę dawstwa narządów należy uznać za kandydatów do dawstwa nerek i wątroby w państwach w których istnieją takie programy (słaby zalecenie, niskiej jakości dowodów).

Zalecają dostarczenie kobiety z NZK w drugiej połowie ciąży do szpitala (bardzo słabe zalecenie, bardzo niskiej jakości). Nie ma wystarczających dowodów, aby zdefiniować konkretny przedział czasu, w którym należy rozpocząć dostarczanie takiej pacjentki.

Po raz kolejny brane są pod uwagę sterydy podawane podczas resuscytacji. Ciągle brakuje przekonujących dowodów na skuteczność takiej farmakoterapii. Nie zaleca się rutynowego stosowania sterydów podczas RKO.

W ostatnim czasie pojawiało się coraz więcej prac naukowych negujących zasadność podawania adrenaliny podczas NZK. Oczywiście ważniejsza jest wczesna defibrylacja i dobrej jakości BLS niż podawanie jakichkolwiek leków jednak ILCOR raczej w tych wytycznych nie zrezygnuje z adrenaliny. Prawdopodobnie zmienią się tylko czasy podaży leków. Nie zaleca się rutynowego stosowania dużych dawek adrenaliny (np.: 5 mg w bolusie – w latach 90 były takie badania).

Próbowano też zastąpić adrenalinę wazopresyną podczas RKO – to również nie jest zalecane.

W następnym odcinku BLS…

2 komentarze do “ALS – Zmiany w Wytycznych Resuscytacji 2015 – część 2”

  1. Całkiem fajny blog, jako że nie jestem ratownikiem czekam głównie na wpis o BLS, i podobał mi się ten o apteczkach. Ale fajnie piszesz i chwała ci za wysiłek tłumaczenia tego

    1. W części trzeciej prognozowanych zmian w wytycznych resuscytacji 2015 będą informacje na temat BLS. Obiecuje produkować też ciekawe wpisy z pierwszej pomocy :). Dziękuję i pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.